logo UNI-ESCO.jpg

Firma UNI-ESCO proponuje klientom samorządowym kompleksową obsługę takich inwestycji począwszy od sporządzenia Audytu oświetlenia, zgodnego z obowiązującymi przepisami i dostosowanego do wymagań aktualnych programów dotacyjnych, wykonania dokumentacji projektowej modernizacji poprzez przygotowania dokumentacji przetargowej, a skończywszy na nadzorze prawidłowości przebiegu procesu przetargowego.

 

Korzystając z najnowocześniejszych rozwiązań konstrukcyjnych uzyskujemy najmniejszą energochłonność systemu i jego najdłuższą trwałość przy nie znacznym spadku wydajności nawet po 10 latach. Projekty (dobór mocy opraw) dla nowego oświetlenia odbywa się zgodnie z wymogami obowiązującej normy PN-EN 13201/2016 Oświetlenie Dróg Publicznych, której konieczność stosowania coraz częściej pojawia się w świadomości przedstawicieli władz samorządowych.

 

Modernizacja oświetlenia ulicznego wiąże się przede wszystkim ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej co z kolei wpływa na zmniejszenie poboru mocy, które dochodzi często nawet do 65%. Efekty ekologiczne modernizacji są ogromne i wiążą się nie tylko ze zmniejszeniem zanieczyszczenia atmosfery ale również gleby i wód. Mając na uwadze powyższe można przygotować audyt modernizacji oświetlenia jako projekt pro ekologiczny umożliwiający wystąpienie o dotację ze środków unijnych czy pożyczkę krajowych.

 

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy w w/w zakresie zapraszamy do kontaktu na adres: uni-esco@list.pl